Chính sách bảo hành của chúng tôi
 – Mô tơ và Hệ thống điện bảo hành 10 năm
 – Bảo hành Lưỡi cắt bị mòn khi bị cắt Bavia 12 tháng
 – Bảo hành toàn bộ Thiết bị máy móc 03 Năm

Ngoài ra chúng tôi hỗ trợ lắp đặt vận chuyển miễn phí trên toàn quốc

  • Hỗ Trợ thiết lập cài đặt chuyển giao công nghệ tiên tiến